Družina Trtnik, Radomlje


Marles individual3

Marles - strokovnost in fleksibilnost

Za Marles smo se odločili po obisku sejmov in njihovih dnevov odprtih vrat. Med ponudniki so izstopali po prilagodljivosti, posluhu za stranko, odlično so nam svetovali - enostavno smo se ujeli.

Pri načrtovanju smo izhajali iz tipske hiše Veritas, ki jo je Marlesov arhitekt prilagodil parceli, izrisal je idejno zasnovo, ki smo jo nato uskladili z našimi željami in potrebami.

Gradnja je potekala zelo hitro, zaključena je bila v dogovorjenih rokih. Nekoliko nam jo je zagodlo vreme, vendar so izvajalci pohiteli, delali tudi čez praznike, da smo se decembra, kot je bilo načrtovano, lahko vselili. 

V našem domu se počutimo zelo prijetno, s končnim izgledom in uporabnostjo smo nadvse zadovoljni, ničesar ne bi spreminjali. Navdušeni smo tudi nad izredno nizkimi stroški, ti so nižji, kot smo so bili prej za stanovanje.

Predvsem bi želeli pohvaliti Marlesovo fleksibilnost, vse se je bilo moč dogovoriti in res so se potrudili na vseh področjih sodelovanja.