Družina Gačnik Dovč, Domžale


Veritas Marles 6B1Q4922 OK3

Nadstandardna pasivna hiša s povsem individualno zasnovo

»Z Marlesom smo vse od začetka projekta zelo dobro sodelovali. Gre za izjemen tim ljudi, ki imajo znanje in ogromno izkušenj z gradnjo montažnih hiš. Držijo se dogovorjenega in stranki maksimalno pomagajo v fazi odločitev, vendar na način, pri katerem ni čutiti, da bi želeli uveljaviti lasten interes. Naša predvidevanja, da bo z Marlesom ta projekt izveden kakovostno in z minimalnimi tveganji, so se uresničila v celoti. Hiša je bila zgrajena v dobrih šestih mesecih, od prvega izkopa za temeljno ploščo, do notranje opreme, ureditve okolice in tlakovanja. S kakovostjo del smo izjemno zadovoljni, saj je pri tako kompleksnem projektu in hitrosti gradnje mogoče pričakovati več težav. Za montažno hišo smo se odločili iz dveh razlogov. Primarno zaradi hitrosti gradnje in nadalje zaradi energetske učinkovitosti ter naravnih materialov, vgrajenih v hišo. Hiša dosega zaradi visoke izolativnosti pasivni standard z visokim deležem naravnih materialov, saj je za izolacijo vgrajena celuloza.
Zelo smo zadovoljni, saj smo lastniki kakovostne, trajnostne in nadstandardne pasivne hiše, optimizirane s pametnimi inštalacijami in povsem individualnimi rešitvami.«

Pasivna hiša Veritas – individualna zasnova

sistem gradnje: mega plus N12 / bivalna površina: 149,20 m2 / PHPP = 13,00 kWh/m2a / leto gradnje: 2014