Marles hiše Maribor, član evropskega zavezništva za zeleno okrevanje


poziv socialna omrezja 11 05 2020 01
Podjetje Marles hiše Maribor se je pridružilo nacionalnemu zavezništvu za zeleno, pametno in tehnološko napredno Slovenijo. Poziv k nacionalnemu zavezništvu predstavlja temelj za sistemsko vzpostavitev ukrepov in konkretnih predlogov različnih deležnikov za #zelenookrevanje, ki bodo vodili k vzdržnemu, konkurenčnemu in odpornemu gospodarstvu.


S pozivom želimo spodbuditi:
- da je tretji paket ukrepov usmerjen v zeleno okrevanje gospodarstva,
- da se nacionalno zavezništvo usmeri v zeleno, pametno in tehnološko napredno Slovenijo,
- da nacionalno zavezništvo izraža podporo zelenemu dogovoru EU,
- da se za predsedovanje Slovenije Svetu EU uveljavi sistemski pristop ter močna in jasna agenda za zeleno gospodarstvo.

Širom po Evropi namreč nastajajo različne iniciative za zeleno okrevanje gospodarstva in podporo zelenega dogovora 
K zelenemu zavezništvu je gospodarske in finančne voditelje ter ostale deležnike pozval Center energetsko učinkovitih rešitev (CER). Širom po Evropi namreč nastajajo različne iniciative za zeleno okrevanje gospodarstva in podporo zelenega dogovora, v katerih je zastopana tudi Slovenija. Podporo odprtemu pismu EU ministrov za okolje k zelenemu okrevanju po korona krizi je izrazil tudi slovenski minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak. K največji mednarodni pobudi za zeleno okrevanje 'GreenRecovery' po korona krizi, predstavljeni v evropskem parlamentu, je iz Slovenije pristopila direktorica CER-a Ana Struna Bregar. V širšem kontekstu zelenega dogovora, akcijskega načrta za krožno gospodarstvo ter zelenega okrevanja, pa je v mednarodni luči za Slovenijo pomembna tudi vloga Ladeje Godina Košir, direktorice Circular Change, ki predseduje ECESP - European Circular Economy Stakeholder Platform v Bruslju.

Marles hiše Maribor za zeleno okrevanja gospodarstva 
Ideja zavezništva temelji na zavezi, da se vzpostavi novi ekonomski model tudi na nacionalni ravni, ki mora biti prožnejši, odpornejši in bolj suveren. Podpirati mora prehod iz obstoječih netrajnostih vzorcev gospodarske dejavnosti, ki bodo ustvarjali delovna mesta z dodano vrednostjo. Temeljiti mora na zelenih in krožnih načelih ter na digitalizaciji. Spodbujati mora trajnostne gospodarske dejavnosti, ki bodo ustvarjala delovna mesta z dodano vrednostjo. Finančni tokovi morajo biti usmerjeni v zelene naložbe in priložnosti, da ne bodo več podpirali visokoogljičnih investicij. Tak zeleni načrt za oživitev gospodarstva je sicer mogoče uveljaviti na nacionalni ravni, a mednarodno sodelovanje bo učinke načrta pomembno okrepilo. Sovpadanje krize zaradi koronavirusa s podnebnimi in okoljskimi težavami je zato velika priložnost.
S pristopom k zelenemu zavezništvu je podjetje Marles hiše Maribor skupaj z ostalimi priključenimi podjetji izrazilo podporo k nameri, da Slovenija do leta 2023 pripravi celostno nacionalno strategijo razvoja v podnebno nevtralno družbo do leta 2050 in se aktivno vključi v izvajanje evropskih in mednarodnih pobud ter programov za zmanjšanje podnebnih sprememb in prilagoditev nanje.

Marles hiše Maribor za zeleno okrevanje gospodarstva
#Zelenookrevanje