Marles sodeluje z Univerzo


univerza1
Marles sodeluje z Univerzo in aplicira akademsko znanje v prakso. V okviru prizadevanj za optimalne dosežke na področju gradnje lesenih montažnih objektov v podjetju Marles hiše sodelujejo tudi z Univerzo in drugimi znanstveno raziskovalnimi institucijami.


Takšen primer sodelovanja se je pravkar zaključil s predajo Razvojnega projekta inovativnega modela pasivne lesene hiše, ki so ga razvili na Univerzi v Mariboru Fakulteti za gradbeništvo pod vodstvom dekana fakultete prof.dr. Miroslava Premrova, univ.dipl.ing.grad. in doc.dr. Vesne Žegarac Leskovar, univ.dipl.ing.arh.

Za sodelovanje na omenjenem projektu sta se podjetje Marles hiše in Univerza v Mariboru dogovorila že v lanskem letu, ko so na podlagi sklenjenega dogovora na fakulteti v okviru arhitekturnih delavnic študentov gradbeništva in arhitekture za Marles hiše razvili več različnih tipov hiš, izmed katerih so se strokovnjaki s strani Univerze in Marlesa odločili za optimalno zasnovo pasivne stanovanjske hiše sodobnega izgleda, ki sta jo idejno zasnovali študentki arhitekture Sanda Moharić in Maša Kresnik.

Hišo so nato skupaj s študenti gradbeništva Miho Pukšičem, Klaro Mihalič in Anžetom Roscem pod vodstvom že omenjenih mentorjev ter tudi ob pomoči doc.dr. Erike Kozem Šilih razvili do faze projektov za izvedbo. Slovesna predaja projekta je bila po večmesečnem delu izvedena 26.4.2013, ko so predstavniki Univerze celoten izdelan projekt predali Marlesu.

Arhitektura zmagovalne hiše je zasnovana tako, da je čim bolj skladna s slovensko tipologiji hiš in hkrati ustreza zahtevam ter potrebam sodobnega uporabnika. Streha je dvokapnica, v pritličju pa je kubus pomaknjen iz stavbe in ustvari teraso na južni strani ter nadstrešek na severni strani objekta.
Etažnost predvidenega objekta je pritličje in mansarda (P+M).
V pritličju se nahajajo skupni, v mansardi pa individualni prostori.
Na južni strani objekta je predviden izhod na teraso, dostop na parcelo pa je predviden iz severne strani.
Na severni/vzhodni strani je mogoča tudi dozidava nadstreška za avtomobile po želji uporabnika.
Streha na južni strani ima večjo površino kot na severni, kar omogoča več prostora za sončne kolektorje in PV panele, v kolikor se uporabnik za njih odloči.

V podjetju Marles hiše so se že odločili, da navedeno hišo vključijo v svoj prodajni program, v najkrajšem času pa bodo zanjo oblikovali posebno ponudbo, po kateri bodo lahko kupci dobili izdelek, ki je plod vrhunskega znanstveno raziskovalnega delo po maksimalno ugodni ceni.

Mentorja sta o projektu povedala:
»Cilj skupnega projekta, ki je bil usmerjen v razvoj razvoj nečesa novega, sodobnejšega, transparentnejšega, v premostitev nekaterih stereotipnih okvirjev o leseni gradnji, je vsekakor dosežen. Velika teža pa se skriva ravno v sodelovanju, ki je v tej razvojni nalogi izrazito doprineslo k širjenju obzorij tako za podjetje Marles kakor tudi za mentorje in študente Univerze v Mariboru Fakultete za gradbeništvo. Prepričani smo, da smo s tovrstnim sodelovanjem vsi veliko pridobili, industrija kot pobudnik razvoja, univerza kot poglaviten razvojni člen in nenazadnje bodo z izdelkom projekta pridobili tudi uporabniki hiše.
Želimo, da bi tudi v prihodnosti lahko ustvarjali na podoben način, univerza in gospodarstvo z roko v roki«.
Posebna teža projekta je v dejstvu, da so zasnovo idejnih rešitev oblikovali študenti samostojno, medtem ko je nadaljnji razvoj projekta potekal ob pomoči mentorjev.

Pri snovanju so študenti direktno uporabili najnovejše raziskovalne izsledke s področij energijske učinkovitosti in statične stabilnosti leseno-steklenih novogradenj, o katerih se na fakulteti seznanjajo v okviru pedagoškega procesa. Le-te so direktno implementirali na konkretnih projektih, kar je v slovenskem univerzitetnem prostoru precej redek primer. Še bolj zanimiva so zato mnenja študentov, ki so se soočili s kar velikim praktičnim izzivom, katerim so v času svojega študija običajno premalo izpostavljeni.

Zato posebej podajamo mnenje avtoric idejne zasnove, Maše Kresnik in Sande Moharić:
“Projekt nama je predstavljal izziv, naloga je bila zaradi posebnosti same hiše dokaj zahtevna, saj prej še nisva imeli toliko izkušenj o leseni gradnji.
S sodelovanjem pri projektu sva pridobili veliko znanja, ki nama bo zelo koristilo v prihodnje, projekt pa nama predstavlja tudi dobro referenco oziroma iztočnico za nadaljnje delo.”

univerza1  univerza2

univerza3  univerza4

univerza5  univerza6

univerza7  univerza8

univerza9  univerza10

univerza11