Najvišje finančne spodbude za pasivno gradnjo Marles


Eko sklad 1


Dne 24.4.2015 je bil objavljen javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb.


Spodbuda je vezana na pasivne, skoraj ničenergijske, eno ali dvostanovanjske stavbe, katere ustreznost načrtovane gradnje se preverja na podlagi izračuna PHPP, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD ter projekta za izvedbo PZI. Poziv bo odprt do konca leta 2015, oziroma do objave zaključka. Po besedah Vesne Črnilogar iz Eko sklada pa je bil poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb leta 2014 zaključen že 16.05.2014, saj so sredstva za ukrep I (gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj nic energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe) bila omejena na 700.000,00€.


Po navedbah predstavnikov Eko sklada so bili Marlesovi kupci v zadnjih letih pri pridobivanju Eko subvencije najštevilnejši in najuspešnejši. Prav tako so vsi naši kupci, ki so kandidirali za nepovratna sredstva Eko sklada republike Slovenije ta sredstva tudi pridobili.


Uspešno pridobivanje subvencij je pogojeno tudi z podporo Marlesa, saj našim kupcem nudimo pomoč pri pravilni izpolnitvi in pripravi dokumentacije potrebne za oddajo vloge za nepovratne finančne spodbude Eko sklada.


Ker so Marles hiše rezultat dolgoletnega razvoja in vključujejo tako razvojne trende, novosti na področju materialov kot tudi elemente ekologije in energijske varčnosti, izpolnjujejo tudi vse predpisane zahteve Eko sklada republike Slovenije.

 

Veritas montažna hiša 01 (5)           Veritas montažna hiša 01 (2)