Faze gradnje in paketi izvedbe


Banner PAKETI 493x340px 02 06 2015
Za lažje razumevanje našega načina gradnje ter predvsem zaradi večje in boljše preglednosti našega dela smo se pri Marlesu odločili, da vam gradbene faze nazorno prikažemo in jih združimo v zaokrožene pakete. S tem je odločitev o gradbeni fazi in paketu izvedbe za vas preprostejša in predvsem preglednejša.